Jak prawidłowo oceniać pracowników oraz jakie zagadnienia koniecznie należy uwzględnić formułując konkretną ocenę?

Dziś bardzo sporo mówi się o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oczywiste jest bowiem, że to właśnie zatrudniani pracownicy kształtują określoną firmę oraz decydują o jej sukcesie lub porażce. Nie można się z tego powodu dziwić, że zdecydowana większość pracodawców próbuje bazować na zasadach HR i profesjonalnie zarządzać posiadaną kadrą. Jednym z elementów takiego rodzaju zarządzania jest ocena pracownicza, przy czym jest to jeden z najistotniejszych elementów, jaki jest składową zarządzania zasobami ludzkimi. W jaki sposób prawidłowo formułować taką ocenę? Które kwestie należy wziąć przede wszystkim pod uwagę?
o pracy za granicą
Napisał: National Assembly for Wales
Na podstawie: http://www.flickr.com
Ocena musi być obiektywna oraz niezależna od wszelkiego rodzaju sympatii czy antypatii. To kategorycznie konieczność, ponieważ jedynie wówczas będzie stanowiła pomocne narzędzie. System oceniania może być różny, w zależności od tego, jaka jest polityka firmy i na jakie zachowania kładzie się szczególnie nacisk. Najczęściej jednakże ocenia się podejście pracownika do pełnionych obowiązków, jego terminowość, czy ewentualne spóźnienia do pracy. Ocena może polegać na spisywaniu wszystkich wydarzeń, jakie danego pracownika (zobacz zwolnienie od psychiatry) dotyczą – zarówno tych pozytywnych, jak też negatywnych. Tym sposobem, z podobnego opisu wyłania się obraz wartości pracownika dla danej firmy.Jest to idealna podstawa do wybierania pracownika, który powinien dostać awans lub wyższą pensję. Gdy system ocen faktycznie znajduje odzwierciedlenie w karierze danej osoby, wówczas staje się efektywnym bodźcem motywującym. Co więcej, ocena powinna obejmować dłuższy okres czasu, ponieważ to pozwala na uchwycenie jak największej liczby koniecznych do analizy przypadków. Czasami pracownik ma gorszy tydzień, co może być powiązane z kłopotami natury osobistej bądź zdrowotnej i wtedy jego wydajność maleje.


praca w biurze
Napisał: The Peoples Prodigy: BOYCOTT 'The Weight of Blood'
Na podstawie: http://www.flickr.com
Ocenianie go wyłącznie przez pryzmat tego okresu byłoby nie tylko niesprawiedliwe, ale też sama ocena nie miała by tak dużej wartości merytorycznej. Warto więc mieć to na względzie. W każdej firmie tego rodzaju oceny powinny być co jakiś czas prowadzone. Dlaczego? Gdyż dają możliwość na poznanie personelu, jego mocnych i słabych stron oraz ułatwiają zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli wybieranie pracowników na poszczególne stanowiska. Narzędzie to może okazać się naprawdę bardzo przydatne.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-02 10:14:56
Tagi: ocena, nacisk, pryzmat