Zadanie prowadzącego firmę do składania zeznań podatkowych

Niezależnie od systemu czasu pracy, wymiar czasu pracy w uznanym okresie rozliczeniowym rozlicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni wypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej ilości iloczyn 8 godzin i ilości dni pozostałych do końca czasu rozliczeniowego, wypadających od poniedziałku do piątku. Wielkość czasu pracy wypada zredukować o 8 godzin za jakiekolwiek święto zachodzące w okresie rozliczeniowym i wypadające w różnym dniu aniżeli niedziela.

Praca biurowa
Napisał: JZO,
Na podstawie: JZO,
Wymiar czasu pracy komentarz z strony pracownika zmniejsza się w danym czasie rozliczeniowym o liczbę godzin umotywowanej absencji w pracy, wypadających do przepracowania w okresie owej nieobecności, zgodnie z przyjętym porządkiem czasu pracy.Wykorzystywanie ulgi internetowej pozostało aktualnie znamiennie zawężone. O tym jak odliczyć internet więcej ciekawostek mówią należyte przepisy. Z ulgi na Internet można korzystać tylko przez dwa występujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Znaczy to, że z ulgi skorzystać można wyłącznie w dwóch po kolei składanych po sobie rozliczeniach, za dwa kolejne lata podatkowe. Lat wykorzystywania ulgi nie można dzielić.

W wypadku podatnika, który wykorzystuje ulgę w pełni i posiada kwotę przychodu pozwalającą na całkowite jej odliczenie, suma opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Naturalnie można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po paru latach zacząć korzystanie z odliczeń. Roczna różnica w uiszczonym podatku u obywatela korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł.


Zadaniem przedsiębiorcy jest składanie odpowiednich deklaracji podatkowych do właściwego urzędu skarbowego. Istotne jest, by jeszcze przed zapoczątkowaniem działań, obywatel zorientował się jaka jest właściwość miejscowa urzędu skarbowego zdecydowanie więcej odnajdziesz pod tym adresem do jakiego winien przekazać określone zeznania.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w czasie roku podatkowego, zmieni się również właściwość urzędu podatkowego. Wówczas należy określić ją wedle miejsca zamieszkiwania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jakiego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-12-30 14:42:59
Tagi: Urząd Skarbowy, podatek, ulga internetowa, odliczenie, potrącenie